Vad har vi hjälpt
LunchOpen med?

Foto

När LunchOpen körde sitt kvällsevenemang LunchOpen Night på
DoSpace i Norrköping så hjälpte vi till att fånga eventet på bild.
Mingel, föredrag, mat och dryck, en riktig succé kväll!